انواع دوربینهای سرعت سنج

شناخت ماهیت و آگاهی از سیر تحولات سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS)، منجمله دوربینهای سرعت سنج از تکرار اشتباهات جلوگیری می کند و به کاهش پایدار تصادفات جاده ای می انجامد. در دهه 1970 میلادی، با ورود انبوه خودروهایی که توان لازم برای سرعتهای بالاتر از 150 کیلومتر در ساعت را داشتند، تصادفات جاده ای به شدت افزایش یافت. با افزایش سرعت، میانگین ترافیک تصادفات مرگبار نیز بصورت غیر خطی افزایش می یابد. برای کنترل سرعت، اولین نسل دوربینهای ثبت تخلفات سرعت با حسگر راداری در دهه 1970 به بازار عرضه شد که به عنوان دوربین راداری ثبت تخلفات سرعت نسل اول استقراری نامیده شد.

این دوربینها دارای مشکلات کاربردی بوده و هزینه های نگهداری گزافی را می طلبیدند و در اروپا به صورت معدود به کار گرفته شدند. متعاقباً، دوربینهای ثبت تخلفات سرعت استقراری با تکنولوژی­ لوپ مغناطیسی به بازار عرضه شد این دوربین ها گذشته از مشکلات اساسی نصب و نگهداری قادر به تشخیص درصد بالائی از خودروهائیکه با سرعت بالا حرکت می کنند نیستند. از اینرو، در بزرگراهها کارایی لازم را نداشته و نمی توانند سرعتهای بالا را تشخیص دهند. دوربینهای لوپ مغناطیسی به صورت معدود در مسیرهایی که حد سرعت مجاز پایین است بکار گرفته شدند.

در دهه 1990، دوربین راداری ثبت تخلفات سرعت نسل دوم استقراری به بازار عرضه شد که بسیاری از مشکلات کاربردی و هزینه ای دوربینهای نسل اول را برطرف نموده. ولی، مشکل اساسی و مشترک هر دو نسل این بود که امکان تعیین سرعت تمام خودروهائی که در خطوط مختلف و در محدوده دید دوربین قرار می گرفتند را نداشتند به عبارت دیگر Multiple Laneنبودند. از اینرو، دوربینهای نسل دوم فقط برای مسیرهای کم تردد کارائی داشتند و فقط در مسیرهای کم تردد در اروپاو آمریکا به کار برده شدند که در کاهش تصادفات جاده ای در این مسیرها بسیار مؤثر بودند. ولی، همچنان کنترل سرعت در بزرگراههای پر تردد و خیابانها به عنوان یک مشکل که راه حلی اساسی نداشت مطرح بود، تا اینکه در سال 2004 میلادی دوربینهای راداری ثبت تخلفات مدرن(MultipleLane) به بازار عرضه گردید. از سال 2000 جهت کنترل سرعت از سرعت سنج لیزری و جهت تعیین سرعت میانگین ترافیک از سرعت سنج ویدئویی نیز استفاده می شود.

تکنولوژی لیزر نیز اخیرا در ساخت سرعت سنج ها استفاده شده اند ولی به صورت متعارف برای سرعت سنجهای استقراری موجب اشتباه فاحش در کنترل سرعت می شود. اخیراً شرکتهائی سرعت سنج لیزر پرده ای را عرضه کرده اند که فاقد استاندارد زیست محیطی و فاقد تأئیدیه دقت در تعیین سرعت از مراکز علمی-پژوهشی معتبر جهانی است. این نوع سرعت سنجها هنوز در مرحله بروشورهای تبلیغاتی و سایتها هستند و ممکن است هرگز مورد تأئید واقع نشوند. هزینه های تعمیر و نگهداری و به روز رسانی این سامانه ها نیز هنوز نامشخص است. تا زمانیکه تأئیدیه معتبر دریافت ننمایند نمی توان از این سیستمها استفاده کرد.

error: