مزایای دوربینهای حرارتی

  • این دوربینها توانایی ایجاد تصویر در شب و روز را دارا می باشند .
  • در این دوربینها برخلاف دوربینهای پیشین، نور ابدا اهمیتی ندارد و برای مثال اگر این دوربینها روبروی یک پروژکتور 18000 وات قرار بگیرد هیچ تاثیری در تصویر خروجی دوربین نخواهد داشت.
  • دوربین حرارتی از طرف مقابل قابل آشکار شدن نمی‌باشد. دوربینهای دید در شب برای روئیت هدف نیاز به یک منبع کمکی دارند که باعث می‌شود در میدان رزم توسط دشمن مجهز به سیستمهای دید در شب مشاهده شوند. اما دوربین حرارتی نیاز به منبع خارجی ندارد و تابش خود اجسام را دریافت می کند و بنابراین در میدان رزم توسط دشمن دیده نمی‌شود .
  • اینگونه سیستمها قابلیت انتقال تصویر بر روی مانیتور را دارند. یعنی می توان تصویر را هم دورن چشمی مشاهده نمود و هم می توان تصویر را به یک مانیتور خارجی ارسال کرد.
error: